ისტორიაყველათამაშები

-

R28
0.5 ETH პრიზი
119:33:33 მრგვალიდრო
7 მონაწილეები
49 მომგებიანიბილეთი
R27
0.5 ETH პრიზი
50:51:46 მრგვალიდრო
2 მონაწილეები
40 მომგებიანიბილეთი
R26
0.5 ETH პრიზი
117:48:51 მრგვალიდრო
3 მონაწილეები
11 მომგებიანიბილეთი
R25
0.5 ETH პრიზი
55:57:44 მრგვალიდრო
7 მონაწილეები
16 მომგებიანიბილეთი
G4
5 ETH პრიზი
330:09:07 მრგვალიდრო
30 მონაწილეები
424 მომგებიანიბილეთი
R24
0.5 ETH პრიზი
24:08:51 მრგვალიდრო
9 მონაწილეები
15 მომგებიანიბილეთი
R23
0.5 ETH პრიზი
18:35:46 მრგვალიდრო
10 მონაწილეები
38 მომგებიანიბილეთი
R22
0.5 ETH პრიზი
46:44:43 მრგვალიდრო
11 მონაწილეები
29 მომგებიანიბილეთი
R21
0.5 ETH პრიზი
117:49:40 მრგვალიდრო
9 მონაწილეები
15 მომგებიანიბილეთი
R20
0.5 ETH პრიზი
79:22:20 მრგვალიდრო
13 მონაწილეები
17 მომგებიანიბილეთი
Პირველიბოლო
გვერდი გარეთ 5
ბილეთები
იმისათვის, რომმონაწილეობათამაშში, თქვენუნდაშეიძინოთმინიმუმერთიბილეთინებისმიეროთახში. ღირებულებაბილეთითითოეულოთახშიარისიგივე.
0.011 ETH ≊ 36.72 EUR
რაარისეს?
ოთახები
თამაშებიითამაშა 4 ოთახი. ოთახებიგანსხვავდებაბილეთებისრაოდენობა, რომმომხმარებლებსუნდაშეიძინოთსანამთამაშიშეიძლებაითამაშადა, შესაბამისად, თანხისპრიზი.
თამაშისწესები
მონაწილეები
მონაწილეთამაშშიარისნებისმიერიმომხმარებელი, რომელმაცშეიძინამინიმუმერთიბილეთი. მონაწილესშეუძლიაშეიძინოსშეუზღუდავირაოდენობისბილეთებიდამონაწილეობამიიღოსყველაოთახშიერთდროულად.
ისტორიაყველათამაშები
გამარჯვებულები
როგორც კი გაიყიდება ბოლო ბილეთი რაუნდის რომელიმე ოთახში, გამარჯვებული ავტომატურად განისაზღვრება. გამარჯვებული მიიღებს თავის მოგებებს მყისიერად.
ალგორითმი
რაიმეუფრომეტიშეკითხვა?
ჩვენმოხარულიიქნებაუპასუხოსნებისმიერშეკითხვასალბათ, რაცშეიძლებამალე!
hello@trianglerooms.ioTrianglerooms Telegram GroupTrianglerooms Facebook Group
ETH≊ EUR
€3,338.17
+0.15%
ETH Gas
Fast (<1m): 84 Gwei
-23.64%
Fast (<1m): 75 Gwei
-21.88%
Standard (<3m): 65 Gwei
-22.62%
Safe low (<16m): 58 Gwei
-25.64%
BTC≊ EUR
€52,963
-0.64%
XRP≊ EUR
€0.98
-0.76%
ETH≊ EUR
€3,338.17
+0.15%
ETH Gas
Fast (<1m): 84 Gwei
-23.64%
Fast (<1m): 75 Gwei
-21.88%
Standard (<3m): 65 Gwei
-22.62%
Safe low (<16m): 58 Gwei
-25.64%
BTC≊ EUR
€52,963
-0.64%
XRP≊ EUR
€0.98
-0.76%